Velkommen til Work Out Klubbens Hjemmeside

Work Out Klub Blåbærhaven eller WOK i daglig tale er vores private fitness center i Blåbærhaven Kokkedal. Alle ejer og lejer kan melde sig ind. Vi holder til under opgang 16/17.  På siden her kan du se opdateringer og indhold fra WOK. Som WOK-medlem er du også tilmeldt vores nyhedsmail, så du kan modtage opdateringer. På kontakt siden er der et formular hvis du har nogle spørgsmål eller tanker til forbedringer. Der er også et tilmeldings blanket til vores Nyhedsbrev som du finder nederst på siden. Vi har lavet denne side for at give medlemmer et forum til at holde kontakt til WOK bestyrelsen, såvel som holde sig opdateret omkring WOK og dens brug. 

Åbningstider

Wok har åbent for træning:

Man – Søn :

06.00 – 22.00

Døren lukkes automatisk efter kl 22. Lyset slukkes automatisk i hele WOK i denne tidsperiode.

Ny i WOK

Tilmelding til Work Out Klub Blåbærhaven foregår på kontoret hver tirsdag kl. 07.00-08.00 og torsdag kl. 18.00-19.00. Husk at udfylde blanketten korrekt, så vi har mulighed for at indmelde dig rigtigt første gang. 

 • Det praktiske indmeldelsegebyr kr. 100 pr. medlem. Dertil kontingent kr. 240 helårligt, som skal fornys hvert år – senest 1. oktober.
 • Gæster kan medbringes for kr. 10 pr. gang – Gæstebilletter kan købes / udfyldes i WOKen. 
 • Hvis du er medlem og din brik ikke virker, skal du sende besked til brik@blaabaerhaven.dk

Galleri

Hvis du er ny i WOK eller vil se hvad WOK har at tilbyde før tilmelding, så har vi samlet et galleri af billeder hvor du kan orientere dig omkring hvad WOK har af udstyr.

Det er en luksus at vi har så velfungerende et fitness center i vores Ejerforeningen. Sørg for at passe på hindanden og udstyret, så vi alle kan få glæde af det i mange år endnu.

Regler

Det er vigtigt at vi alle følger WOK reglerne for at sikre en behagelig og sikker træning for alle.

 • Work Out Klubben tilbyder medlemskab til alle beboere over 18 år i Ejerforeningen Blåbærhaven.

 • Kun medlemmer har adgang til Work Out Klubben. Gæster kan medtages på gyldig gæstebillet, og medlemmet har da det fulde ansvar for gæstens færden i klubben. Medlemmerne må ikke efterlade deres gæster i klubben.

 • Ved indmeldelse erlægges depositum for nøgle/kort. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales forud.

 • Benyttelse af redskaberne i klubben sker på eget ansvar

 • Work Out Klubben er underlagt Ejerforeningen Blåbærhavens Husorden.

 • Work Out Klubben er lukket mellem kl. 22 og 06.

 • Ved benyttelse af klubben skal der skiftes til rent fodtøj ved døren.

 • Rygning er ikke tilladt i Work Out Klubben.

 • Der må ikke spilles musik, så det er til gene for de omkringboende. Vær opmærksom på, om vinduerne er åbne, når der spilles musik.

 • Støjende adfærd må ikke finde sted – hverken i klubben, eller i kældergangen udenfor.

 • Beboere, hvis adfærd er til gene for andre, kan bortvises. Bortvisninger skal vedtages af Work Out Klubbens bestyrelse og skal foreligge skriftligt med angivelse af årsag og varighed. Medlemmet udtræder af klubben i karantæneperioden. Kopi af denne skrivelse afleveres til Ejerforeningen Blåbærhavens bestyrelse, og nøglebrikadgang bliver lukket.

 • Ved beskadigelse eller ødelæggelse af Work Out Klubbens inventar, er beboeren erstatningsansvarlig. Indtil skadevolderen har indbetalt erstatningen, har denne ikke adgang til Work Out Klubben.

 • Medlemmerne bedes rengøre det benyttede udstyr og sørge for, at vinduer, døre og musikanlæg er slukket, før klubben forlades.

 • Ethvert medlem har pligt til at melde uregelmæssigheder, fejl og mangler til bestyrelsen samme dag.

Se mere om vedtægter og regler her.